Защо да изберем обучителната програма „Коучинг в образованието”?

Публикувано от Център за обучение "Цар Симеон Велики" на

Полезни техники и инструменти, които обучението включва

Коучингът е процес, чрез който хора, екипи и компании са подпомагани, за да достигнат най-високо ниво на своите способности. 

По време на обучителната програма „Коучинг в образованието” всеки учител ще има възможност да си изработи план за работа с родители и да набележи подходи за съгласуване с останалите учители на ниво клас. Разглеждат се уменията на 21 век, които се отнасят към саморефлексия и осъзнатост на ученика. Представят се различни коучинг инструменти, подходи за реакция при ситуации с ученици в класната стая и с родители извън нея. 

Един от коучинг инструментите, включен в програмата, е изграждането на стратегии за работа с родители

Пример за подобна стратегия е в началото на учебната годината всеки учител да изпрати писмо на родителите, което да съдържа:

– негово кратко представяне;

– негова снимка;

– целите и фокусите, които си поставя заедно с класа;

– критерии за оценка;

– телефон за контакт и време за консултации с родители.

Полза: Това дава на родителите спокойствие, прозрачност за визията на учителя, както и възможност да се запознае с изискванията на преподавателя и да зададе своите въпроси. По този начин се създава усещането за грижа и се демонстрира професионализъм.

В обучението се набляга и на личната грижа за всеки от нас. В сферата на образованието когато работим с група ученици, техните родители, колеги, ръководство, ние влизаме в различни роли и следва да можем да запазваме високи нива на енергия, мотивация и разбиране. В обучението се упражняват техники за  зареждане на „вътрешната ни батерия”, как да водим „грижовна” комуникация и общуване през коучинг въпроси.

Добра и лесна техника, която може да се използва всеки ден или на определен период от време е да се задават следните въпроси:

-За цял клас: С какво се справихме добре в този час/в този ден?

-За мен самия: С какво съм горд днес? (може да е, че съм успял да кажа не на поредния ангажимент или че съм включил в дейности дете, което се опитвам да въвлека от 3 седмици).

Обучителната програма е подходяща за учители от всички образователни степени и предметни области, както и за педагогически съветници и психолози. Продължителността на програмата е 16 академични часа с придобиване на 1 квалификационен кредит.