Успешният учител – Модул 2

Тема: Успешният учител – подходи за развиване на професионалните умения – Модул 2.

Обучението е предназначено за учители от всички образователни степени и предметни области.

По време на това обучение се разглеждат различни казуси от работата  в училище и се набелязват стратегии за справяне. Част от тази програма е и разглеждане на ежедневните дейности, източниците на стрес и представяне на различни стратегии за управление на стреса при различните типове комуникация, дейности и интеракции в контекста на образованието.

Формата на обучението е частично присъствена. Продължителността на програмата е 16 академични часа с придобиване на 1 брой квалификационен кредит.

Обучитеи: Мария Иванова