Успешният учител

Успешният учител – Модул 1

Тема: Успешният учител – подходи за развиване на професионалните умения – Модул 1.

Чрез програмата за развиване на умения учителят има възможност да обогати преподавателската си практика, така че ученика да е в центъра на учебния процес. Програмата помага на учителя да изгради умения като планиране и управление на класа, стратегии за мотивиране на учениците, изграждане на високи стандарти за успех, които да са адекватни и нужни за неговите ученици, да избере умения и начини, по които ги развива и да подбере съответните критерии за оценка на ученика, на съответното умение. 

Обучението е предназначено за учители от всички образователни степени и предметни области. Формата на обучението е частично присъствена. Продължителността на програмата е 16 академични часа с придобиване на 1 брой квалификационен кредит.

Обучители: Ренета Богданова и Мария Иванова

График за обученията през март

Дата:
06.03.2021 г.
Час:
10:00 – 13:00 ч. - част 1
13.03.2021 г.
10:00 – 13:00 ч. - част 2

График за обученията през април

Дата:
03.04.2021 г.
Час:
10:00 – 13:00 ч. - част 1
10.04.2021 г.
10:00 – 13:00 ч. - част 2

ул. "Св. св. Кирил и Методий" 66 Иваняне, София 1393

+359 879 216 108

 obuchenie@tzarsimeon.bg