ТЕМА: Технологии и инструменти за преподаване в класната стая

Основната цела на програмата е учителите да се запознаят с основни инструменти за работа в класна стая. Инструменти, които подкрепят споделянето на информация, валидирането на знания или представянето на нови данни. Чрез практическа демонстрация учителите се запознават с инструменти, които разчупват образователния процес, правят го по-забавен и най-вече интерактивен. Дават повече свобода за изразяване на самия учител и ученици.

Основна цел на обучителната програма е създаване на техническа грамотност сред педагогическите специалисти. Придобиват се умения за работа с хардуер – умни дъски, проектори, видео камери, компютър (споделяне на екран и документи, безжично свързване и основни компоненти). Работа със софтуер и облачни услуги – видове софтуерни програми и инструменти за комуникация, валидация и споделяне на информация в класната стая. Работа в облака и споделени документи.

Обучението дава възможност за придобиване на 1 квалификационен кредит.

Обучител: Ивайло Бонев