Техники за работа с деца със специални образователни потребности и противопоставящо се поведение

Публикувано от Център за обучение "Цар Симеон Велики" на

Работата с деца със специални образователни потребности изисква търпение, упоритост и въображение. Промяната в положителна посока понякога е незначителна и отнема много време, но регресът може да бъде мигновен. Ето защо постоянството ни е най-големият подарък, който можем да направим за децата.  

Център за обучение „Цар Симеон Велики” предлага обучителна програма с акцент работата с деца със специални образователни потребности и противопоставящо се поведение, подходяща за учители от различните образователни етапи и предметни области, както и за педагогически съветници и други подкрепящи специалисти.

По време на обучението участниците ще се запознаят с техники и стратегии за справяне с различни предизвикателни ситуации в класната стая. Те ще изготвят план, ще адаптират и организират учебния процес, така че да отговаря на специфичните изисквания за работа с деца със специални образователни потребности. Ще се запознаят с различни инструменти за работа и проследяване на индивидуалния напредък на децата.

Ето няколко полезни техники, които всеки учител може да прилага при срещата си с деца със специални образователни потребности и противопоставящо се поведение.

Разбиране на инструкции. Ключово умение да се справяш добре в час е да разбереш какво се изисква от теб. На детето се дават написани инструкции – напр. в средата на листа нарисувай червен кръг, под него – син триъгълник, а между тях – сложи малка червена точка (за деца, които не са ограмотени, инструкциите се дават устно). С техниката можем да упражняваме разпознаване на цветове, да се учат геометрични фигури, разбирането на предлози и др.

Ограмотяване с капачки. Част от децата със специални потребности имат трудности с фината моторика и това е лесна и достъпна техника, с която може да ги подкрепим. В началото може да е необходимо да се дават вербални инструкции и визуална опора.

Собствени граници и социални умения. Да построим с децата къща от хартиено тиксо и да упражняваме различни социални умения и роли в игра наужким – домакин/гост, посрещане/изпращане, лично пространство и граници и др.

Вълшебна кутия. Една от успешните техники за ангажиране на детето по време на час е предварително подготвена кутия с неговото име. Съдържанието на кутията е индивидуално и се променя, в зависимост от уменията и целите, които сме си поставили. Основна цел е учителят да има бърз достъп до ресурси, които са смислени и полезни за конкретното дете.

Кът за отдих в класната стая. Често психическото напрежение у децата изглежда като нужда от непрекъснато движение по време на час. Кътовете за отдих в класната стая са добър начин да посрещнем тази потребност на детето и да запазим присъствието му в час.

При работата с деца няма универсална техника, която да е подходяща за всички. Важно е да разберем какво може детето, да поставим цели, които са едновременно постижими и предизвикателни за него и да го подкрепим да ги постигне.

„Работа с деца със специални образователни потребности и противопоставящо се поведение” е обучителна програма на Център за обучение „Цар Симеон Велики” с продължителност 16 академични часа и придобиване на 1 квалификационен кредит. При интерес може да се свържете с нас на телефон: +359 884 308 929, чрез имейл на obuchenie@tzarsimeon.bg или като попълните контактната форма: https://forms.gle/3917JZ9GSLPFKcQw8.