Системен подход при взаимодействието между учители, родители и деца/ученици

ТЕМА:Системен подход при взаимодействието между учители, родители и деца/ученици“ 

Програмата е с изключително голяма приложимост при работа с родители и деца. Базирана е върху практиката на завладяващи със своите открития психолози като Берт Хелингер, създател на метода „Семейни констелации”. Мариане Франке-Грикш и Гюнтер Шрикер са негови ученици, които прилагат идеите му в образованието. Това е обучението, чрез което ще получите неочаквани прозрения за двете системи, в които пребивава детето – семейството и училището.

Ето някои интересни въпроси, на които дава отговор обучението:

– Как да привлечем за партньори дори тези родители, които нямат навика да подкрепят децата си в техните училищни изяви?

– Добра идея ли е да влезем в ролята на родители на децата, чиито собствени такива не полагат адекватни грижи за тях? 

– Защо някои деца винаги предпочитат да седят сами в клас или какво представлява „симптомът на празния стол”? За кого всъщност детето пази мястото на стола?

– Как да отворим сърцата на учениците към добронамерено общуване с учителите?

– В какво се изразява „чудото” на финландската образователна система и какво можем да вземем от нея?

Обучението е подходящо за: психолози, възпитатели, директори, заместник-директори, учители, логопеди, педагогически съветници, ръководители на направление „Информационни и комуникационни технологии“.

Методи на обучение: Методическата особеност на това обучение е, че Людмил Стефанов прилага интересни и емоционално завладяващи методи /упражнения и демонстрации/, взаимствани от семейните констелации, психодрамата и гещалт терапията. Той използва тези методи ежедневно в частната си практика на психолог. Освен това ще бъдат използвани и типичните интерактивни методи, които авторът също прилага от години в своята практика на обучител, а именно: беседа, споделяне, работа в малки групи, симулация, решаване на казус, ролево разиграване, арт техники.

Обучител: Людмил Стефанов