Събития

Моята България – Модул 1

Методически подходи за обучение и преподаване на българска история в начален

Успешният учител – Модул 1

Успешният учител – подходи за развиване на професионалните умения.

Коучинг в образованието

Обучението включва три основни модула (всяка от които носи по 1 кредит)