Първи по рода си Център за обучение отваря врати у нас

Публикувано от Център за обучение "Цар Симеон Велики" на

Интервю за Actualno.com на д-р Росица Врабевска, управител на Център за обучение „Цар Симеон Велики“

Той ще работи в три направления, включително обучение на деца със СОП

Нов център за обучение на учители и педагогически специалисти отваря врати в София на 25-и ноември – Денят на Св. Климент Охридски. 

Обучителният център “Цар Симеон Велики” е единствен по рода си поради това, че освен професионално обучение и квалификация на учители, и помощник-учители, той ще работи и в още две направления: работа с деца със СОП, както и целодневна грижа за деца под 2 години. В плановете влизат системно организиране на обучения, конференции и семинари на живо и в онлайн формат. Стремежът на екипа е да се засили интеракцията на личностите, работещи в сферата на образованието, и да се създаде успешно партньорство между училищната, академичната и родителската общност.

“С изграждането на Центъра за обучение ние целим да добавим стойност в образователната сфера – да поставим акцент върху коучинг подхода в образователния процес, да предоставим възможности за допълнителна квалификация на начални учители и учители по история, базирани на одобрени от МОН програми по история, както и да допринесем за обучението на деца със СОП”, коментира д-р Росица Врабевска, управител и учредител на Център за обучение “Цар Симеон Велики”. Тя сподели, че дейността му се разширява последователно от академичен формат, в сферата на училищното образование, професионалното ориентиране и кариерно развитие. “Екипът ни включва водещи професори, историци, както и автори на учебното помагало “Моята България”, чийто втори том предстои да излезе от печат съвсем скоро”, допълни още д-р Врабевска. 

Приоритетът на организацията е да координира и провежда квалификационни форми за учители, педагогически специалисти, психолози в различни научни направления на европейско равнище, отговарящи на предизвикателствата на съвременния свят. Дейността на обучителния център е изцяло съобразена със Закона за предучилищното и училищно образование, на Националната програма за развитието на педагогическите кадри и на Националната стратегия за учене през целия живот.

Категории: новини