Лекторски екип от обучители с професионален и практически опит.

Иновативни методи на обучение и проектно-базирано обучение.

Внимателно подбрани теми за получаване на 1, 2 и 3 квалификационни кредита.

Достъп до електронни материали и ресурси.

Лекторски екип от обучители с професионален и практически опит.

Иновативни методи на обучение и проектно-базирано обучение.

Внимателно подбрани теми за получаване на 1, 2 и 3 квалификационни кредита.

Достъп до електронни материали и ресурси.