ТЕМА: „Помощник на учителя за работа с деца със специални образователни потребности“.

Целта на програмата е да се създадат предпоставки за дейности в мултидисциплинарен екип за развитието на децата и учениците със специални образователни потребности.

Обучителната програма е представена в 3 части, всяка от която е с продължителност 16 академични часа и носи по един квалификационен кредит.

По време на обучението участниците ще имат възможност да придобият умения за работа с основните групи деца със специални образователни потребности; да използват различни видове методи и техники за работа с различните групи; да  придобият увереност при работата с деца и ученици със затруднения в обучението.

Обучител: Десислава Якимова