ТЕМА: „Помощник на учителя в начален етап“.

Обучителната програма е насочена към структуриране на уменията и компетентностите на помощника на учителя в начален етап. и е представена в 3 части, всяка от която е с продължителност 16 академични часа и носи по един квалификационен кредит.

По време на обучението участниците ще имат възможност да повишат професионалната си квалификация като помощник-учители; да се запознаят с методиката и материалите, необходими за развитието, потенциала и уменията на децата в начален етап; да планират различни видове дейности в образователния процес; да изградят необходимите умения, подготовка и експертиза за подпомагане на основния учител в класната стая на начален етап.

Обучители: Ренета Богданова и Десислава Якимова

График за обученията през ноември

Дата: Час:
27.11.2021 г.

09:00 - 12:00 ч. - част 1

13:00 - 16:00 ч. - част 2