Образователен комплекс “Цар Симеон Велики” – нов прочит на учебната система

Публикувано от Център за обучение "Цар Симеон Велики" на

Статия в специализирани страници “Образование 2021” във в-к “24 часа”

Успешният модел на семейство Врабевски за модерно обучение

Образователен комплекс “Цар Симеон Велики” е събирателна структура, която предлага нов и успешен модел на учебната система. В него е вплетена визията на собствениците на комплекса – д-р Милен Врабевски и д-р Росица Врабевска, как трябва да изглежда и какво трябва да предлага качественото образование – подготовка за новата, динамично променяща се и изискваща реалност.

Комплексът се състои от Частна детска градина “Росица” с два филиала – в кв. Бояна и с. Иваняне, Частно училище “Цар Симеон Велики”, Частна гимназия по природни науки и предприемачество “Асен Йорданов” и Център за обучение “Цар Симеон Велики”. 

Детска градина „Росица”

В двата филиала на Частна детска градина “Росица” екипът развива интересите, способностите и таланта на децата, съобразявайки се с индивидуалната им динамика. Програмата включва интерактивни форми и методи на обучение и възпитание, подготовка по английски и немски език, модули и занимания по опазване на околната среда. Допълнителните занимания са в театрална група, вокална група, приложно изкуство, музикални инструменти, народни танци, плуване, футбол, йога за деца, бойни изкуства. 

Предстои откриване на нова, трета локация на Частна детска градина “Росица” близо до кв. Студентски град и кв. Малинова долина.

Училище „Цар Симеон Велики”

Вече пет години училище “Цар Симеон Велики” е пример за иновативна, мотивираща и здравословна среда, която стимулира личния потенциал на учениците посредством проблемно и проектно-базирано обучение, както и чрез учебния план – специализиране в STEM, предприемачество и разширено изучаване на език. 

Част от визията за развитие на училището е създаването на две профилирани паралелки за ученици в 5-и клас – природо-математическа (STEM) и паралелка по предприемачество. 

В природо-математическата паралелка учениците ще се обучават по учебна програма STEM, базирана на интердисциплинарен и приложен подход на преподаване на математика, технологии и природни науки. Те ще имат възможност да изследват научни въпроси, казуси и приложения. 

Паралелката по предприемачество цели да развие умения като инициативност, предприемчивост, мотивация за постигане на високи цели, управление на времето, организираност, творчество и ефективност. Учениците ще се фокусират върху изграждане на навици за саморефлексия и начин на мислене, насочен към решаване на проблеми, поемане на рискове и развиване на социални умения и гражданска позиция.

Новата гимназия на София

Естественото продължение на училище “Цар Симеон Велики” е Частната гимназия по природни науки и предприемачество “Асен Йорданов”. 

Динамичните времена и постоянно променящата се обстановка и нуждите на бизнеса налагат ранно академично профилиране и ангажиране на вниманието на учениците върху предмети като маркетинг, комуникации, биотехнологии, биоинженерство, които да ги подготвят за новата реалност. В програмата е застъпено и интензивно изучаване на чужди езици, както и компютърни науки и разширено използване на приложни софтуери. 

Методологията включва модел на обучение “1:1”, преподаване чрез анализ и разбиране на проблемите и формирането на предпоставки за решения и развиване на умения за работа в екип. Обучението е по авторски програми – природни науки и предприемачество с английски език, консултирани и съгласувани с универститетски преподаватели и докторанти от ПУ, СУ, ХТМУ и УНСС. В гимназиалното обучение е заложена и подготовка за прием в специалностите медицина, фармация и биология.

В учебната програма на гимназия “Асен Йорданов” са включени и консултации с коучинг за личностно развитие и кариерно ориентиране. Учениците имат възможност да се докоснат до различни професии и да зададат своите въпроси на поканени в клас личности, които могат да бъдат ролеви модели, както и да се възползват от стаж в партньорска компания в съответствие на профила и интересите им. 

Категории: новини