ТЕМА: Методът „Обърнатата класна стая“

Обучителната програма разглежда предизвикателството към учителите при ангажирането на вниманието на учениците и преосмислянето на разпределянето на отговорностите в учебния процес – както на обучаваните, така и своите собствени, чрез прилагане на модела „Обърната класна стая“.
По време на обучението участниците ще имат възможност да се запознаят със съвременния педагогически метод, в който типичният урок в клас и домашната работа сменят местата си. Ще се изградят различни стратегии и алтернативни методи на обучение в класната стая, които са от решаващо значение, за да се мотивират и стимулират учениците към активност;
Целта на обучението е да се промени ролята на учителя, който става в по-голяма степен съветник и ментор на учениците, като ги мотивира да са активни и да работят в групи;

Обучители: Теодора Борисова-Петрова и Десислава Якимова

График за обученията през октомври

Дата: Час:
23.10.2021 г.
09:00 - 12:00 ч. - част 1

13:00 - 16:00 ч. - част 2

График за обученията през ноември

Дата: Час:
20.11.2021 г.

09:00 - 12:00 ч. - част 1

13:00 - 16:00 ч. - част 2