ТЕМА: „Лидерски умения на педагогическите специалисти“

Програмата включва обсъждане и цялостен преглед на видовете лидерство в педагогическата дейност и определяне на собствен лидерски стил. Фокусът на тази обучителна сесия е върху видовете комуникации и представянето на различни стратегии за въздействие на учителя чрез информацията, която споделя с аудиторията.

По време на обучението участниците ще имат възможност да изградят ключови стъпки за усъвършенстване и отстояване на лидерските си и комуникационни умения; да надградят компетентностите си, свързани с определяне на нуждите на групата, с която специалистът работи – учители, ученици, родители; да изградят план за развитието на екипа спрямо собствения си лидерския стил.

Обучител: Ренета Богданова