Квалификационни програми, одобрени от МОН

КВАЛИФИКАЦИОННИ ПРОГРАМИ

КВАЛИФИКАЦИОННИ ПРОГРАМИ, ОДОБРЕНИ И ВПИСАНИ В ИНФОРМАЦИОННИЯ РЕГИСТЪР НА МОН

1. Успешният учител – подходи за развиване на професионалните умения – 1 част. Обучители: Станимира Трифонова и Ренета Богданова Успешният учител - част 1

2. Успешният учител – подходи за развиване на професионалните умения – 2 част - обучители: Ренета Богданова Успешният учител част 2

3. Коучинг в образованието - обучители: Ренета Богданова Коучинг в образованието

4. Методически подходи за обучение и преподаване на българска история в начален и прогимназиален етап чрез нов учебен ресурс – Кратка история за млади читатели „Моята България“ (начален етап) - обучители: Л.Любенова,Пл.Павлов, Пл.Митев, В.Вачкова, Д.Вачков, Т.Борисова Методически подходи част 1


5. Методически подходи за обучение и преподаване на българска история в начален и прогимназиален етап чрез нов учебен ресурс – Кратка история за млади читатели „Моята България“ (прогимназиален етап) - обучители: Л.Любенова, Пл.Павлов, Пл.Митев, В. Вачкова, Д. Вачков, Т. Борисова Методически подходи част 2