Квалификационни програми, одобрени от МОН

КВАЛИФИКАЦИОННИ ПРОГРАМИ

1. Методически подходи за обучение и преподаване на българска история в начален и прогимназиален етап чрез нов учебен ресурс – Кратка история за млади читатели „Моята България“– Модул 1, обучители: Лизбет Върбанова–Йонева, Пламен Павлов, Пламен Митев Веселина Вачкова, Теодора Борисова–Петрова

2. Методически подходи за обучение и преподаване на българска история в начален и прогимназиален етап чрез нов учебен ресурс – Кратка история за млади читатели „Моята България“ – Модул 2, обучители: Лизбет Върбанова–Йонева, Пламен Павлов, Пламен Митев Веселина Вачкова, Теодора Борисова–Петрова

3. Успешният учител – подходи за развиване на професионалните умения – Модул 1, обучители: Ренета Богданова и Мария Иванова

4. Успешният учител – подходи за развиване на професионалните умения – Модул 2, обучители: Ренета Богданова и Мария Иванова 

5. Коучинг в образованието – Модул 1, обучител: Ренета Богданова

6. Коучинг в образованието – Модул 2, обучител: Ренета Богданова

7. Коучинг в образованието – Модул 3, обучител: Ренета Богданова

8. Методът „Обърнатата класна стая“, обучители: Теодора Борисова-Петрова и Десислава Якимова

9. „Лидерски умения на педагогическите специалисти“, обучител: Ренета Богданова

10. Помощник на учителя за работа с деца със специални образователни потребности, обучители: Десислава Якимова и Ренета Богданова

11. Помощник на учителя в начален етап, обучители: Десислава Якимова и Ренета Богданова

12. Стратегическо планиране, обучители: Десислава Якимова и Ренета Богданова

13. Деца със специални образователни потребности и противопоставящо се поведение, обучител: Станимира Христова

14. Емоционална интелигентност в обучението, обучители: Ренета Богданова, Десислава Якимова, Станимира Христова

15. „Системен подход при взаимодействието между учители, родители и деца/ученици“, обучител: Людмил Стефанов

16. Дигитализация на учебния процес, обучител: д-р Николай Данев

17. Изследователски подход в образованието, обучител: Ренета Богданова

18. Интерактивни методи в обучението на БДП, обучител: Десислава Якимова