Коучинг в образованието

Коучинг в образованието

Обучението включва три основни модула (всяка от които носи по 1 кредит):

Модул 1 - Справяне с трудни ситуации в класната стая. Работа с родители;

Модул 2 - Развиване на умения на 21 век в учениците;

Модул 3 - Коучинг подход при девиантно поведение. Изграждане на саморефлексия в учениците. Кариерно ориентиране за ученици с коучинг.

По време на тази програма всеки учител ще има възможност да си изработи план за работа с родители и да набележи подходи за съгласуване с останалите учители на ниво клас. Ще се разгледат уменията на 21 век, които се отнасят към саморефлексия и осъзнатост на ученика. Ще се представят различни коучинг инструменти, подходи за реакция при ситуации с ученици в класната стая и с родители извън нея. 

Обучителната програма е подходяща за учители от всички образователни степени и предметни области, както и за педагогически съветници и психолози.

Формата на обучението е частично присъствена. Продължителността на програмата е 48 академични часа с придобиване на 3 квалификационни кредита.

Обучител: Ренета Богданова

График за обученията през март

Модул 1

Дата:

20.03.2021 г.

Час:

10:00 – 13:00 ч. - част 1
27.03.2021 г.
10:00 – 13:00 ч. - част 2
Модул 2
06.03.2021 г.
10:00 – 13:00 ч. - част 1
13.03.2021 г.
10:00 – 13:00 ч. - част 2
Модул 3
05.03.2021 г.
14:00 – 17:00 ч. - част 1
12.03.2021 г.
14:00 – 17:00 ч. - част 2

График за обученията през април

Модул 1

Дата:

09.04.2021 г.

Час:

14:00 – 17:00 ч. - част 1
23.04.2021 г.
14:00 – 17:00 ч. - част 2
Модул 3

Дата:

10.04.2021 г.

Час:

10:00 – 13:00 ч. - част 1
23.04.2021 г.
10:00 – 13:00 ч. - част 2

ул. "Св. св. Кирил и Методий" 66 Иваняне, София 1393

+359 879 216 108

 obuchenie@tzarsimeon.bg