Коучинг в образованието

Коучинг в образованието - Модул 1

Обучението включва три основни модула (всяка от които носи по 1 кредит)

Тема: Коучинг в образованието – Модул 1

По време на тази програма всеки учител ще има възможност да си изработи план за работа с родители и да набележи подходи за съгласуване с останалите учители на ниво клас. Ще се разгледат уменията на 21 век, които се отнасят към саморефлексия и осъзнатост на ученика. Ще се представят различни коучинг инструменти, подходи за реакция при ситуации с ученици в класната стая и с родители извън нея. 

Обучителната програма е подходяща за учители от всички образователни степени и предметни области, както и за педагогически съветници и психолози.

Формата на обучението е частично присъствена. Продължителността на програмата е 16 академични часа с придобиване на 1 квалификационен кредит.

Обучител: Ренета Богданова