Коучинг в образованието - Модул 3

Тема: Коучинг в образованието – Модул 3

Обучителната програма спомага за създаване на алгоритъм за прилагане на коучинг подход в различни ситуации и разработване на различни казуси. Задава се модел и план за работа с ученици за кариерно ориентиране през годината.

Обучителната програма е подходяща за учители от всички образователни степени и предметни области, както и за педагогически съветници и психолози.

Коучинг подход при девиантно поведение. Изграждане на саморефлексия в учениците. Кариерно ориентиране за ученици с коучинг.

Обучител: Ренета Богданова