Коучинг в образованието - Модул 2

Тема: Коучинг в образованието – Модул 2

Обучителната програма е подходяща за учители от всички образователни степени и предметни области, както и за педагогически съветници и психолози.

Ще се разгледат уменията на 21 век, които се отнасят към саморефлексия и осъзнатост на ученика. Ще се представят различни коучинг инструменти, подходи за реакция при ситуации с ученици в класната стая и с родители извън нея. 

Формата на обучението е частично присъствена. Продължителността на програмата е 16 академични часа с придобиване на 1 квалификационен кредит.

Обучител: Ренета Богданова