ТЕМА: Изследователски подход в образованието

Програмата Изследователски подход в образованието включва конкретни стратегии и практики, взаимствани от Фондация „Сай Хай”, мисията на които е да вдъхновяват учениците да се занимават с наука, чрез разширено преподаване на STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics). Програмата включва добри примери за ангажиране и мотивиране на ученици в задълбоченото изучаване на науки и инструменти, които са съчетание между коучинг и научен подход, целящи изграждане на умения за планиране и осъществяване на проучвания, изграждане на хипотеза, проверка на хипотеза, осъществяване на изследване, експеримент, обобщаване на резултатите и представянето им. Обучението предоставя конкретни разработени уроци, насоки за изграждане на умения като научна грамотност, работа в екип, критично мислене и презентационни умения. Препоръчително е да се премине през целия курс на програмата. 

Обучението е предназначено за учители от всички образователни степени и предметни области. Продължителността на програмата е в три части, всяка от 16 академични часа, с придобиване на общо 3 броя квалификационни кредити за целия курс.

Обучител: Ренета Богданова