ТЕМА: Дигитализация на учебния процес 

Обучението Дигитализация на учебния процес е предназначено за всички учители, които искат да модернизират своите учебни материали и не се страхуват да използват образователни приложения и игри. Иновациите в учебния процес позволяват на преподавателите да представят уроците по един много по-достъпен, интересен и интерактивен начин пред учениците, което несъмнено повишава и резултатите на учащите. Лекторът демонстрира как се създават Гугъл сайтове и как те могат да подпомогнат учебния процес. Педагогическите специалисти имат възможност и да се запознаят с функциите на приложенията: „learning app”, „wordwall” и „edpuzzle”.  По време на обучението се коментират и ползите от 3D изображенията, както и на 360 градусовите снимки, които могат да направят учебния час незабравим за учениците. В програмата е включена демонстрация на създаване на добавена реалност в класната стая и обмяна на добри практики между участниците.

Обучението е предназначено за учители от всички образователни степени и предметни области. Продължителността на програмата е 16 академични часа с придобиване на 1 брой квалификационен кредит.

Обучител: д-р Николай Данев