ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Как бих могъл да се информирам за обучителните програми, предлагани от ЦО “Цар Симеон Велики”?


Пълна информация за обучителните програми на ЦО “Цар Симеон Велики” можете да намерите на този линк:  https://educenter-tzarsimeon.bg/obuchenia/, както и на страницата ни във Facebook.


Колко часа продължава един квалификационен курс за учители?

 

Курсът за получаване на 1 квалификационен кредит продължава 16 академични часа. Обучителните програми на ЦО “Цар Симеон Велики” включват 8 присъствени и 8 дистанционни часа.


Какво означава присъствено обучение?


Присъствено/онлайн участие в обучението на съответната програма – 8 академични часа. 


Какво означава дистанционно участие?

 

Работата от дистанция представлява изпълнение на самостоятелна проектна дейност или предварително зададена задача от лектора.


Колко дни продължава един квалификационен курс за учители?

 

Един квалификационен курс за учители може да бъде проведен в рамките на един ден или да продължава два дни. Това е отбелязано в календара на обучения за съответния месец.


Може ли да заявим специален ден и час за обучение на наш екип?

 

Да, тази възможност можете предварително да договорите с ЦО “Цар Симеон Велики” на телефон +359 879 216 108 или на имейл: obuchenie@tzarsimeon.bg.


Необходими ли са специални познания за участие в онлайн обучения, провеждани от ЦО “Цар Симеон Велики”?


Не. Системата е изключително лесна и удобна за участие. След регистрация ще получите кратки указания и адрес за достъп.


При колко участници от едно училище може да се ползва отстъпка от общата цена?


При 15 и повече участници получавате отстъпка от общата такса за обучението.


Мога ли да получа сертификат от ЦО “Цар Симеон Велики” без да ми бъдат признати кредити?


Да, в такъв случай получавате удостоверение от ЦО “Цар Симеон Велики” за участие без да продължавате в дистанционната форма на курса.


Как и кога ще получа сертификат с кредити?


Удостоверението на ЦО “Цар Симеон Велики” се получава в рамките на един месец след приключването на обучението и дистанционната форма.


Какви са отзивите за вашите обучителни програми?


Отзивите за нашите обучения можете да намерите на сайта на организацията: https://educenter-tzarsimeon.bg/drugite-za-nas/.

Как се осъществява плащането на таксите за обучителните програми на ЦО “Цар Симеон Велики”?

 

Плащането става по банков път с платежно нареждане, в което упоменавате датата на обучението и името на участника или училището. Можете да заплатите всеки от курсовете и през платформата на: Epay-Go.