podgotovka-matematika-post
podgotovka-nvo-bel-post
center-web-banner-slider
previous arrow
next arrow
Shadow
"Да обучаваш - означава да се учиш двойно."
Жозеф Жубер

ЗА НАС
Центърът за професионално обучение „Цар Симеон Велики“ е създаден през 2020 г. с цел да предлага разнообразни програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, базирани на съвременните изисквания,  иновативните методи и коучинга в обучението. Дейността му се разширява последователно от академичен формат, в сферата на училищното образование, професионалното ориентиране и кариерно развитие.

Обучителни програми

Центърът предлага:

Лекторски екип от обучители с професионален и практически опит.

Иновативни методи на обучение и проектно-базирано обучение.

Внимателно подбрани теми за получаване на 1, 2 и 3 квалификационни кредита.

Достъп до електронни материали и ресурси.